מיכאל בבל

היה הייתה ישראל... או מדינת החזון האחרונה

ספרים

russian english

ישראל שלי

עברית: דוידה קרול. עריכה והבאה לדפוס: אברהם שלוין

הורד קובץ PDF

↓ PDF

1971-1972, מוסקבה

שמוקים

עריכה והבאה לדפוס: אברהם שלוין

הורד קובץ PDF

↓ PDF

1992-1993

ימי החול שלפני המפולת
הספר 1: ההתנקשות

עריכה והבאה לדפוס – אברהם שלוין

הורד קובץ PDF

↓ PDF

18.9.2004

ימי החול שלפני המפולת
הספר 3: בעיניים עצומות, או אי-ציות

מ' בבל ונחמה ברקינבליט

יועץ לשוני: יועל לרנר

הורד קובץ PDF

↓ PDF

12.9.2007