מיכאל בבל

היה הייתה ישראל... או מדינת החזון האחרונה

סקירות

russian english

ממשטר קומוניסטי למשטר "טימוקרטי" (זאב זורח)

ספרו של מיכאל בבל הוא השתקפות החיים המלהיבים בנפש היהודית את הניצוץ האלוקי הנמצא בתוכה.