מיכאל בבל

היה הייתה ישראל... או מדינת החזון האחרונה

שונות

russian english

מספריה המשעממים של המפולת

מספריה המשעממים של המפולת

 

הסטטיסטיקה היהודית מתריעה על המפולת.

שנתון "אוכלוסייה 1999" של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עמוד 2-66 ולוח 2.24, עמוד 4-7 ולוח 4.4:

בסוף שנת 1999 בישראל "יהודים ואחרים" (פרט למוסלמים, לערבים-נוצרים, לדרוזים) - 5,065,200. (ואילו ביחד עם אלה שבסוגריים - 6,125,300.)

מתוך 5,065,200:

קבוצה א - 1,392,700 - צאצאים של יושבי הארץ מלפני 1948.

קבוצה ב - 717,700 - צאצאים של יוצאי אסיה שבאו אחרי 1948.

קבוצה ג - 852,100 - צאצאים של יוצאי אפריקה שבאו אחרי 1948.

קבוצה ד - 1,329,900 - צאצאים של יוצאי אירופה ואמריקה שבאו אחרי 1948, לא כולל 773,000 יוצאי מדינות חבר-העמים בשנים 1990 - 1999.

קבוצה ה - 773,000 - יוצאי מדינות חבר-העמים בשנים 1990 - 1999.

והרי היא - סטטיסטיקה היהודית - בחיתוליה!

אבל אחרת לא תהיה.

כי לסטטיסטיקה היהודית אין מקום במדינה הלא-יהודית.

בקבוצה א - על כל עשר נשים פוריות - ארבע (4) יהודיות.

בקבוצה ב - על כל עשר נשים פוריות - ארבע (4) יהודיות.

בקבוצה ג - על כל עשר נשים פוריות - ארבע (4) יהודיות.

בקבוצה ד - על כל עשר נשים פוריות - שתים וחצי (2,5) יהודיות.

בקבוצה ה - על כל עשר נשים פוריות - אחת וחצי (1,5)  יהודיות.

המספר המותנה של יהודים בתוך "יהודים ואחרים":

1,392,700 х 0,4 + 717,700 х 0,4 + 852,100 х 0,4 + 1,329,900 х 0,25 + 773,000 х 0,15 = 1,633,425.

השיעור המותנה  של יהודים בתוך "יהודים ואחרים":

1,633,425 : 5,065,200 х 100 = 32%.

בשנה 1999.


View My Stats