מיכאל בבל

היה הייתה ישראל... או מדינת החזון האחרונה

שונות

russian english

השואה המודרנית של היהודים

השואה המודרנית של היהודים

 

בתקופת ההתבוללות הגורפת הסטטיסטיקה הדמוקרטית מסתירה את הכרסום הקטסטרופלי, שאין לו אח ורע אצל אומות העולם, במספרי היהודים ברחבי העולם ובמדינת ישראל.

על הכחדת ששת מיליוני היהודים בעת מלחמת-העולם השנייה אפשר ללמוד מספרים, מסרטים, מאנדרטאות וממוזיאונים למיניהם.

ומי יודע על היכחדותם של עוד עשרה מיליוני יהודים ברחבי העולם בתקופה שלאחר מלחמת-העולם השנייה?

שנתון הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 1999, "אוכלוסייה", עמוד 2-11, לוח 2.3, כותרת - "האוכלוסייה היהודית בעולם ובישראל":

"7,800,000 יהודים בעולם בשנת 1882,

15,900,000 יהודים בעולם בשנת 1933."

בתקופה של 51 שנה התחוללו מלחמות שונות, ובהן מלחמת-העולם הראשונה, שבמהלכן נפלו יהודים משני צדי החזית.

היו מהפכות שונות ובהן המהפכה הבולשביקית, שבמהלכן יהודים נפלו חללים על מזבח העתיד הטוב לאנושות.

היתה מלחמת-האזרחים ברוסיה, שבמהלכה נשחטו המוני יהודים על-ידי חיילים מכל הצבאות ואזרחים.

היתה גם התבוללות איומה בצל דגלי החופש, השוויון ואחוות העמים.

ואף-על-פי-כן במהלך תקופה זו של 51 שנה גדל מספרם של היהודים ב- 103,8%.

והנה תקופה אחרת, שגם היא נמשכה 51 שנה:

"11,500,000 יהודים בעולם בשנת 1948,

13,192,000 יהודים בעולם בשנת 1999."

בתקופה של 51 שנה זו לא התחוללו מלחמות-עולם.

לא מהפכות.

לא מלחמות-אזרחים.

לא פוגרומים.

לא היתה הכחדה אלימה של האוכלוסייה היהודית.

והרי במהלך תקופה טובה זו של 51 שנה גדל מספרם של היהודים ב- 14,7%.

לו התרבו היהודים במהלך תקופה טובה זו - לפחות כמו בתקופה האיומה ההיא של תהפוכות-עולם - הרי אמורים היו להיות בסוף שנת 1999 - 23,442,000 יהודים, ולא 13,192,000 בלבד!

לאן נעלמו עשרת המיליונים???

דקה דומייה לזכר עשרת המיליונים - שנשרו, שאבדו, שהופלו, שעינו על-יד אמצעי-מניעה.

התחוללה שואת הקיום של העם היהודי.

לא לבלבל אותה עם שואת יהודי אירופה.

בפועל שואה זו עצומה עוד יותר מהמספרים הלקוחים מתוך הסטטיסטיקה הדמוקרטית.

מחציתה של שואה זו - חמישה מיליונים - רובצת על מצפונה של יהדות ארצות-הברית, היישוב היהודי המשגשג ביותר, שעסקנים מטעמו אינם חדלים מלהרעיש עולמות שנה אחר שנה לגבי אותם שישה מיליונים שכביכול עדיין גרים שם. למעשה על מצפונם רובצות אבדות גדולות עוד יותר, הלא כמה וכמה יהודים שנמלטו לשם, אך משם?


View My Stats