מיכאל בבל

היה הייתה ישראל... או מדינת החזון האחרונה

שונות

russian english

תפילה שלפני הבחירות של מיכאל

השם, תן גשם, מטר סוחף, סערה, ברד, שלג, שכבת-קרח, קור, רוח, הורקן, צונמי.

כדי שהומוסדומים יתחבאו בפינות חמות.

והומוסוסים לא נתלשו מטלוויזיה.

כדי שכרות שתו לשכרה.

וחובבים על האש זללו.

כדי חברי-מפלגות נבהלו.

וסטודנטים בעלו בקמפוסים.

אך אני אלך.

ריקנות...

אין לאן...

מסביב רק מלשינים...

ורוצחים...  


View My Stats