מיכאל בבל

היה הייתה ישראל... או מדינת החזון האחרונה

שונות

russian english

תפילה של מיכאל בבל

השם! שמעתי ממורי, רב יצחק יוסף זילבר, כיצד אביו, רב בנציון ציוני, אשר ממנו קיבל את התורה כולה, התפלל אליך השם  בזמן מלחמת העולם השנייה: "השם, אתה רואה באיזה מצב קשה אנו, שמתפללים אליך השם בעד ניצחון סטלין את היטלר". השם, אתה רואה באיזה מצב קשה אנו, שאני מתפלל אליך השם בעד ניצחון המתנקשים בי, אשר רצחו אלפי יהודים מובחרים. הלואי מטוסיהם יעברו בלי לגעת בארובות בתים בני קומה אחת, אחר-כך ינסקו לשחקים וישליכו פיתיון בשביל טילים מוסלמים-סובייטים, ומגובה רב ינהרו מטה למטרות. ויהלמו אותן. וימהרו למניקתם, אשר תשקה אותם, כדי שיספיק להם כח לחזור הביתה. אשר שם רוצחים יהודים. אך נשארים אלו המוכנים לבצע את כל המשימות. משמע, שגם הם יכולים לרצוח יהודים. משמע, שגם הם יכולים לרצוח אותי. הנה במצב קשה כזה אנו, השם. אמן, סלה.


View My Stats