מיכאל בבל

היה הייתה ישראל... או מדינת החזון האחרונה

שונות

russian english

1.10.2015 - ניסיון התנקשות

ב-1.10.2015, לאחר כמה ימים אחרי "ליל הבדולח", עוד זוג צ'יקיסטים בא לבחון את הטעון להשמדה.

ובזמן מאוחר. ומנוה-יעקב רחוקה.

צ'יקיסטים ידוע, שמיכאל, כמה פעמים לא דיבר, שרק למקומיים ולא בזמן מאוחר, לא יהיה מפריע לצ'יקיסטים.

רגע אחד, אם רק ישר, אני פעם היתי מפריע לצ'יקיסטים?!

ושם צ'יקיסטים ההם לא הפרעתי.

אך הם בשעות מאוחרות, כדי לא להאיר בשטח. ואם תהיה אפשרות לחסל את אויב העם, כדי בלתי-ניכר.

אך מנוה-יעקב רחוקה - כדי שלצ'יקיסטים לא להתענות בתשובות על שאלות של מזימות שלי: זה איפה אתם פה כבר גרים?

בין כך רואה, מי בא. והם יודעים על זה.

אך מהאבזרים הדתיים הרבים התיאטרלי לזוג צעיר רק חצאית על אישה - כדי לצ'יקיסטים לא להתאמץ.

בין כך ממני לא להסתיר מי שהם.

לזהירות קבעתי את הפגישה במקום שיש אור ליד בית-ההכנסה "שערי תבונה", שנעשה המפורסמת.

ההיא עוד זהירות! אני פוגש את צ'יקיסטים, לא שולח וחזרה ומוביל הביתה.

אני קדימה, הם בעקבותיי.

מפני שאצלם עכשיו הכל פתוח, זה מעורר אותי להקים גשרים איתם בתנועה:

- למה זה לכם מנווה יעקב?

- קרוב יותר לעבודה, - עונה האיש.

איתי אפשר לא רק בלי אבזרים הדתיים הרבים התיאטרלי, אלא גם לא לשחק בתיאטרון הרע של שני שחקנים - לא לשחק זוג צעיר, שמתאים לשכונה דתית שלי: הוא לומד אך היא עובדת ובזה מסייעת למשפחה, כדי שהוא יכול ללמוד .

איתי אפשר בלי זה.

אבל ברמות אין עבודה. והיום לא כמו לפני חמישים שנה - לכולם יש רכבים, אך עם רכב שלנסוע לעיר מנווה יעקב שלנסוע מרמות. אך מנווה יעקב להגיע העירה יותר מהר - רדיו מדבר ועיתונים כותבים, כי בבוקר מרמות קשה לצאת - פקקים.

- אתה לומד? - אני ממשיך להקים גשרים.

איזה הוא יהודי, אני לא יודע, אבל השאלה היא לא מעליבה, ואפילו מאוד ידידותית. זה את לא יהודי אינם נשאלים על לימודיהם. אך יהודי חייב ללמוד ועבודה אינה מפריעה. כמה ללמוד - זה שאלה אחרת.

- לא, - הוא מדבר יבש.

זה מובן ולפי מראה שלו, בלי שאלתי.

ואני ממשיך לסלל:

- אפשר ללמוד רק שעה או שעתיים, וזה מספיק. - אני ממשיך לכבש. - כאן התגורר הצעיר אחד. אצלו זמן רב לה יצא שידוך. אז הוא על ידיי התלונן לרב יצחק זילבר, שהוא לומד שעה אחת ביום, אך לצעירות זה מעט. אז הרב יצחק אמר לי בדרישה: "תגיד לצעירות, שהן לא צדיקות!"

כאן אני ציפיתי מצ'יקיסט את הבנה או חיוך חלש, או נשימה קלה "אה" על רב יצחק, עליו כולם שמעו. אבל טעיתי.  זה היו יכולים לבטא צ'יקיסטים הקודמים, שרע שיחקו את התפקידם של זוג צעירים דתי. אבל הצ'יקיסטים אלו כבר לא שיחקו.

עוד שאלתי, כאשר הינו עולים לקומה שלי:

- אתם התחלתם לא ממני?

- ממך, - ענה לי.

כל כך מאוחר. ולא מרמות. וכאן עוד עשירייה הצעות. אבל נוסעים לרמות רק לאחד? רק עלי.

ולא מסתירים.

ולא היה שום בדיקה: רק הלכו לשם, לכאן - והחוצה.

לא משחקים את אף אחד.

כדי לרצוח ב"ידיים נקיות", לצ'יקיסטים צריך לבדוק, איך מרגש של הטעון להשמדה לאחר "ליל הבדולח".

למשטרה אני לא מתלונן - למי צריך מספרי הטלפון שלהם 0505670035/0505579201 ?  


View My Stats