מיכאל בבל

היה הייתה ישראל... או מדינת החזון האחרונה

שונות

russian english

21.12.2014 - ניסיון התנקשות

התנקשות בי בשנת 2003 היתה שלושה ימים לפני מסירת הטרילוגיה הראשונה לדפוס - כל כך היו מפריעים ספרים: "ישראל שלי", "שמוקים", "היּה היתה ישראל... או מדינת החזון האחרונה".

אבל כל עוד שהספרים שלי לא היו נחוצים, עשיית-שפטים התעכבה.

אחר-כך אינטרנט-צ'יקיסטים זמן ממושך עבדו עלי, וזו עיכבה את עשיית-השפטים.

אך כאן אני בעצמי מציב את הספרים שלי, אחד אחרי שני, על מדף של אינטרנט-חנות "אמזון" באינטרנט הנתפס על-ידי צ'יקיסטים, כפי שנתפסו כל אמצעי תקשורת, הוצאות לאור, רשתות חנויות ספרים - כל תעמולה ושטיפת-מוח.

דהרה כזו עם פרופגנדה לא מותרת באינטרנט שלהם, צ'יקיסטים לא ציפו.

וב-21.12.2014 פלוני התקשר בטלפון ואמר, שיבוא לראות את הדירה ב-23:00.

אני משכיר את החלק של דירתי המפוצלת. במודעה כתוב שמשכיר רק לזוג צעיר.

שכונתי היא של לומדי תורה, הרבה בתי-כנסת ובתי-לימוד, רבים לומדים עד 23:00 ולא נפסקים.

אמרתי לו, שיבוא.

אני משכיר שנים רבות, ולא היה, שבאים בשעות כל-כך מאוחרות.

ב-22:24 התקשרתי לפלוני, אמרתי, שמאוחר ושיבוא מחר.

הוא שאל, האם אפשר לבוא כעת.

שמתי לב, שפלוני דיבר ממקום מאוד שקט, לא ממקום לימוד תורה, ששומעים עוד קולות.

אך אם הוא לא במקום לימוד, ויכול להפסק, או בבית, אין סיבה לבוא כל-כך מאוחר.

אמרתי לפלוני שיבוא מחר.

ב-23:40 התקשרתי למשטרה, למספר 100, סיפרתי מילה במילה מה שדיברתי עם פלוני.

נתנו לי מספר טלפון באשר לבדוק את מספר טלפון של פלוני.

ובמספר טלפון חדש שוב סיפרתי הכל, אבל שם דחו לבדוק את מספר טלפון של פלוני, אמרו לי להגיש תלונה במשטרה.

חזרתי למספר 100 וגם שם אמרו לי להגיש תלונה במשטרה.

בבוקר התקשרתי לפלוני, ביקשתי סליחה והוא אמר, שיבוא ב-13:30.

ב-13:53 פלוני התקשר. בזמן הזה אני יצאתי ממכלת ושאלתי אותו, איפה הוא.

אמר לי, שהוא בסביבה.

שוב שאלתי, איפה והאם הוא מקומי.

ענה לי, שהוא מקומי ועכשיו הוא במכלת.

אם אני עכשיו בבית ומחכה לו, בשביל מה לי לדעת, שהוא במכלת?

זאת אומרת, הוא יודע, שאני כרגע יצאתי ממכלת.

אך בשביל מה הוא שם, אם הולך אליי וגם באיחור?

להראות לי, שהוא מקומי ולא לעדכן מקום מגורו. להראות, שהכל כשר. 

אמרתי לו, שאני כרגע יצאתי ממכלת ואחכה לו.

והנה צ'יקיסט יצא.

יצא שידיים שלו ריקות מקניות.

אבל איפה לפחות שקית קטנה, לפחות עם משהו, שקנה במכלת?

לא פעם ראשונה קמצנות שלהם מכשילה את צ'יקיסטים.

או רשלנות של מרצחים של פשע מאורגן מקומי, שקיבל את  משימה מדינית?

הלכנו אליי.

הוא לא נראה צעיר.

שאלתי אותו, איפה בת-זוג שלו.

ענה, שהוא כבר התקשר, ובינתיים יסתכל.

שאלתי, למה הוא רצה לבוא כל-כך מאוחר.

אמר, שהוא לא רצה להפסיק בלימודים.

אמר בדיוק באותם מילים, שאני השתמשתי בשיחה עם משטרה בלילה.

מאזינים לי, בשבילי זו לא חדשה.

את הדלת של דירה אני השארתי פתוחה.

הוא תחב את ידיים לכיסי מכנסיו, שוליים של מעיל-קצר אחרי גב. הוא נראה כטווס. וצעד כטווס בנעליים האופנתיות הארוכות ועקבים דופקים.

זה לא צורה של לומדי תורה עד לילה. אלא כאלו לא לומדים בכלל.

הוא לא בחן את הדירה ומהר הלך ליציאה.

מניסיון ההתנקשות בי הזה נשאר טווס ומספר טלפון שלו 0533199581.

ב-31.12.2014 הגשתי תלונתי למשטרה, מס' תיק 2014 / 576484. 

בה יש עובדות על קשר בין פושע למשטרה.

תשובה של משטרה היתה רגילה: "אין אשמה פלילית".


View My Stats