מיכאל בבל

היה הייתה ישראל... או מדינת החזון האחרונה

שונות

russian english

יחי חופש הביטוי בצרפת!

בשביעי בינואר 2015 האיסלאמיסטים ירו סופרים בצרפת.

כולה מדינת ישראל, מימין לשמאל ומשמאל לימין, עמדה על האוזניים: חופש הביטוי בצרפת!

בשישי ביולי 2003 היתה ההתנקשות בי.

הקב"ה הציל.

זה היה שלושה ימים לפני העברה שלושת הספרים לדפוס: "ישראל שלי", "שמוקים", "היּה היתה ישראל... או מדינת החזון האחרונה".

המשטרה לא קיבלה את התלונה על ההתנקשות בי.

כתבתי את הפנייה לראשי המדינה: "13.7.2003. ב-6 ביולי 2003 היה ניסיון לחסל אותי. זה אתם, ואשר היו לפניכם, ואשר יהיו אחריכם, והמשטרה החשאית שלכם - אתם כולכם מחסלים את הדעות שלי, את הדברים שלי, את הספרים שלי".

על ידי דממת מוות אוניברסלית, אדוני נשיא קצב (תהילה לצדיק!) אילץ את משטרה לקבל את התלונה.

במהלך השנים הבאות, כתבתי את הספרים "ההתנקשות", "המשפט", "בעיניים עצומות, או אי-ציות", "התווכחויות 1", "התווכחויות 2" (בעבודה).

הספרים שלי (בעברית וברוסית) הם על האתר שלי   michaelbabel.org, עשרים אלף ביקרו אותו.

במהלך השנים היו איומים רבים, אך המשטרה לא קיבלה שום תלונה אחת: "אין אשמה פלילית".

ב-21.12.2014 היה ניסיון התנקשות, תיק מס' 576484/2014 במשטרה ובתשובה הרגילה: "אין אשמה פלילית".

ב-5.1.2015, לאחר שבועיים, היה ניסיון ההתנקשות השני, תיק מס' 28595/2015 במשטרה ותהיה תשובה הרגילה: "אין אשמה פלילית".

שבוע לפני ניסיון ההתנקשות הראשון אינטרנט-צ'יקיסטים טשטשו את הספרים שלי באתר שלי, כדי שלאחר הרצח - אין מיכאל ואין ספריו.

מייד שמתי את הספרים ב- amazon.com (הקש michael babel).

שיישארו שם אחריי.

רק ב-20.1.2015 אינטרנט-צ'יקיסטים החזירו לי את הספרים שלי.

האם על זמן רב?

עד ההחלטה הסופית את מיכאל בבל.

יחי חופש הביטוי בצרפת!


View My Stats