מיכאל בבל

היה הייתה ישראל... או מדינת החזון האחרונה

שונות

russian english

פשע המאורגן

"קיים קשר בין פשע המאורגן לבן הדמויות המובילות של מדינת ישראל" -

העיד ב-13.11.2007 פרקליט-המדינה היוצא, ערן שנדר.


View My Stats