מיכאל בבל

היה הייתה ישראל... או מדינת החזון האחרונה

שונות

russian english

ההיסטוריה הקצרה ביותר של מדינת ישראל

ההיסטוריה הקצרה ביותר של מדינת ישראל.

בתוך מדינת ישראל יודעים על היסטוריה אמתית של המדינה, אבל, מפחד על חייהם, שומרים על שתיקה.

מבחוץ, מי שצריך, יודע, אבל שומרים על שתיקה, כדי לא להקרא אנטישמים.

אני כבר רק מעצב באמנות את היסטוריה. אך אם בלא עיצוב, אז ההיסטוריה הקצרה ביותר של מדינת ישראל תהיה כזאת:

"מעשי רצח יהודים ופרובוקציות נגד יהודים".


View My Stats