מיכאל בבל

היה הייתה ישראל... או מדינת החזון האחרונה

שונות

russian english

"ארץ-ישראל צריכה להיחלץ"...

בימים בסביבות של ראש השנה היהודית ב-2011 ב"ערוץ 7" (7kanal.com) היתה חדשה: "ראש חסידות "שומרי-אמונים", רב אברהם-חיים רוטה, בריאיון לעיתון "משפחה": ""ארץ-ישראל צריכה להיחלץ משמעון פרס" >...< רב אברהם-חיים רוטה עמד בראש חסידות "שומרי-אמונים" כבר 63 שנים >...< "בישראל פועלת "קליפה" בשם "פרס". שימון פרס - זה רוצח גלוי-לב >...< "קליפה" זאת אשמה בהפצה בישראל את אידיאולוגיות זרות ובשפיכות-דמים, אשר גרמו המכונים "תהליכי שלום" >...< הוא התחיל להשמיד את היהודים הנאמנים להשם עוד בתקופת הגלים הראשונים של עליה", - חד-משמעי קבע רב אברהם-חיים רוטה, אדמור "שומרי-אמונים".

מי אני ומי הרב?

הוא לא מוסיף ומשלים לספר שלי.

אלא הספר שלי מוסיף לכמה שורות שלו.         


View My Stats