מיכאל בבל

היה הייתה ישראל... או מדינת החזון האחרונה

שונות

russian english

"צריך בקר-רוח לרצוח"

ב-14.11.2003 בראיון ל"ידיעות אחרונות", עמי איילון, מ-1996 רשמי צ'יקיסט מספר 1, אך לא רשמי אפילו לא מעשירייה עליונה של מרצחים, אמר, שצריך בקר-רוח לרצוח את "המתנחלים הבעייתיים", והסביר: "אגיד את זה במלים ברורות: בחיי כל מדינה או אומה יש יותר מ"אלטלנה" אחת. מנהיגות מדינית במדינת ישראל קיבלה כבר החלטות קשות כשהיה ברור מה האלטרנטיבה, ומנהיגות מדינית בעתיד תצטרך לקבל החלטות קשות כשברור מה האלטרנטיבה".

היו הורגים את מיכאל ואת נחמה - את "המתנחלים הבעייתיים".

היו רוצחים, "כשהיה ברור מה האלטרנטיבה": רב מאיר כהנא נרצח - "אלטרנטיבה". רב בנימין כהנא נרצח - "אלטרנטיבה". "גנדי" נרצח - "אלטרנטיבה". "רפול" נרצח - "אלטרנטיבה". אידיאולוגיית הטרנספר לערבים נרצחת - "אלטרנטיבה". התנקשות במיכאל - "אלטרנטיבה". התנקשות באהובה - "אלטרנטיבה". ולד שלה הנרצח - "אלטרנטיבה". התנקשות בנחמה - "אלטרנטיבה". התנקשות בוולד שלה - "אלטרנטיבה".

ועוד אלפים "אלטרנטיבות".

"מנהיגות מדינית במדינת ישראל" הפגיזה את ה"אלטלנה", הטביעה אותה ורצחה יהודים שהיו על סיפונה ובמים, כאשר היו ניצלים בשחיה.

ה"אלטלנה" לא אחת היתה, אלא הרבה "אלטלנות".

"מנהיגות מדינית במדינת ישראל" כבר קיבלה את "החלטות קשות" - לרצוח.  

"ומנהיגות מדינית בעתיד תצטרך לקבל החלטות קשות כשברור מה האלטרנטיבה" - לרצוח.

אך אם לא "תצטרך" - תהיה "אלטרנטיבה". ואז תירצח.

על-ידי מי?

איזה שהיא "מנהיגות" "בעתיד תצטרך לקבל החלטות קשות" בעניין "מנהיגות מדינית במדינת ישראל", אם היא "לא תצטרך"?

או "מנהיגות" לא תאפשר, שתהיה "מנהיגות מדינית במדינת ישראל" כזאת, אשר לא "תצטרך". לא תאפשר בעזרת מעשי רצח.

"מנהיגות", אשר "תצטרך", - היא הקג"ב של מדינת ישראל.

קג"ב - זה מעשי רצח, במילה אחת.

רצחו את כל המנהיגים של רעיון הטרנספר לערבים.

עכשיו לרעיון הטרנספר לערבים יש רק אלטרנטיבה אחת - אושוויץ חדש.

את מי רק לא רצחו ואת מי עוד לא ירצחו!

כמה וכמה שאלות אספיק לשאול את מבקר המדינה? לא מצחיק?

כמו שמצחיק לפנות למבקר המדינה, שלו פחות סמכויות, שלא באשמתו, מאשר למבקר האוטובוסים.

כך נבנתה מדינת קג"ב הזאת - בלי ביקורת.

כדי שהשלטון תמיד יהיה "שלנו".      


View My Stats