מיכאל בבל

היה הייתה ישראל... או מדינת החזון האחרונה

שונות

russian english

בכו, יהודים!

בכו, יהודים!

בכו, יהודים, על היהודים הנרצחים!

בית-ספר של קומוניזם כל-כך נרחב לא היה באף מדינה בולשביקית - מאות קיבוצים בולשביקיים ומושבים בולשביקיים למחצה. בקיבוצים ישנו אחוז לא גדול מתושבי המדינה, אבל דרך הקיבוצים עברו אנשים פי כמה מהאחוז הזה. והאחוז הולך וגדל. לאנשים אלו כוח השלטון הבולשביקי במדינה, אשר לא היה אצל בולשביקים במדינות אחרות.

בכו, יהודים!

במדינה הזאת הבולשביקים בכל מקום.

זאת המדינה שלהם.

הבולשביקים מחזיקים את רסן-השלטון של המדינה הבולשביקית שלהם.

הבולשביקים לוחצים על מנופי השפעה בכל התחומים של המדינה הבולשביקית שלהם.

תעודת-בגרות של חינוך בולשביקי - כרטיס-כניסה לתפקידים מובחרים וחשובים של המדינה שלהם.

בכו, יהודים!

הבולשביקים - מפלגת מנצחים.

הבולשביקים - המפלגה השלטת.

יחידה.

קבועה.

אין לה מחליפה.

המונית.

בלא פנקסי-חבר.

בלא הועדות האזוריות, הועדות העירוניות, הועדות המחוזיות.

צורה המושלמת ביותר של הנהגה של מדינה בולשביקית.

בכו, יהודים!

ניצחון הבולשביקים מלא וודאי.

אל הבולשביקים התחברו אפילו ילדים של יריבי הבולשביקים, אשר נרצחים ונשמדים בידי הבולשביקים.

הם לא רוצים להיות הנרצחים והנשמדים.

הם רוצים את זכות-בכורה של הבולשביקים, כאשר כולם שווים, אך הבולשביקים יותר שווים מכולם.

בכו, יהודים!

אך האחרונים אין מה לבחור בין הבולשביקים מצד שמאל לבין הבולשביקים מצד ימין.

אין חיים האחרים כתחת הבולשביקים.

בכו, יהודים!

הצבא הבולשביקי תחת ניהול בולשביקי - הכי גדול בעולם, בשביל מדינה קטנה בזמן של לא-מלחמה. בזמן הזה הצבא לא משמש להגנת המדינה מאויב חיצוני, אלא בשביל הגנת השלטון הבולשביקי מהאויב הפנימי.

פסגת הפירמידה של הגנת השלטון הבולשביקי - מאה יחידות של קיבוץ המזוינים מכף רגל ועד ראש בנשק שלא ימנה מרב. 

הבולשביקים - כוח יחידי.

הבולשביקים לא סובלים קרוב אליהם אף איש ומשמידים את כל כוח אחר.

במדינה הבולשביקית הזאת כל שאינו בולשביקי מושמד במעשי רצח השקטים.

ה"גולג" הזה צורה המושלמת ביותר.

הגולג כזה - פטנט של מדינת קג"ב.

בכו, יהודים!

מהמנהיגים האחרונים הלא בולשביקים הנרצחים בגולג: רב מאיר כהנא, גנדי, רפול.

מהנבטים של המנהיגים האחרונים הלא בולשביקים הנרצחים בגולג: רב בנימין כהנא, מרדכי לפיד, צפריר רונן, עידו זולדן, רב מאיר אבשלום חי, יצחק אימס, רב דן מרצבך.

כולם יודעים על זה ושותקים.

פוחדים.

איש לא רוצה להיות נגד הבולשביקים.

ירצחו אותו.

בכו, יהודים!

את הכוח האחר, להיות ניצבים מול הבולשביקים, כבר לא יהיה מאין את המנהיגים.

את הדמוקרטיה הבולשביקית מבצעים שפנים, שמשאירים אותם בחיים כדי שיהיו המנהיגים.

בכירות אמתיות האלו מתקיימות זמן רב לפני שעשוע של השפנים במנדטונים.   

אבל היהודים עוד בחיים, והנבטים של המנהיגים החדשים הלא בולשביקים ינבטו.

והבולשביקים ירצחו אותם עד מפולת שלהם.

...נשארו ילדים וילדות הטובים על גבעות ארץ ישראל.

בכו, יהודים, על היהודים, אשר גם ירצחו.

בכו, יהודים!           


View My Stats