מיכאל בבל

היה הייתה ישראל... או מדינת החזון האחרונה

שונות

russian english

ההיסטוריה הקצרה של מדינת ישראל

יהודים-הוזים התקהלו בארץ חלומותיהם, בינם היו יהודים-הוזים אמיתיים ויהודים-הוזים לא אמיתיים. ויהודים-הוזים אמיתיים היו יורים ביהודים-הוזים לא אמיתיים.    

יהודים-הוזים היו מגדלים גנים במדבר ובביצות בארץ חלומותיהם. ויהודים-הוזים אמיתיים היו יורים ביהודים-הוזים לא אמיתיים.

יהודים-הוזים היו מגינים על ארץ חלומותיהם מאויבים. ויהודים-הוזים אמיתיים היו יורים ביהודים-הוזים לא אמיתיים.

יהודים-הוזים עבדו, לחמו, מתו בעד ארץ חלומותיהם. ויהודים-הוזים אמיתיים היו יורים ביהודים-הוזים לא אמיתיים.

יהודים-הוזים מתו ונורו בארץ חלומותיהם.

יהודים-הוזים הורישו ארץ חלומותיהם לילדיהם, אבל לא את החלום שלהם על ארץ חלומותיהם. ויהודים אמיתיים יורים ביהודים לא אמיתיים.


View My Stats